Rejestracja nowego konta

Połącz konto w sklepie wykorzystując istniejące konto w innym serwisie

Podaj proszę swoje dane:

Akceptuję Regulamin oraz Politykę Prywatności.
Przyjmuję do wiadomości, że Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KONTRI sp. z o.o. ul. Jacka Kuronia 3, 15-569 Białystok
  2. kontakt w sprawie ochrony danych osobowych - iodo@kontri.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do 10 lat od zakończenia ostatniej umowy
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany w powyższym formularzu adres e-mail i numer telefonu informacji handlowej od Administratora w tym wysyłanej za pośrednictwem urządzeń końcowych (np. komputer, serwer) oraz automatycznych systemów wywołujących. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. Mam prawo jej odwołania w każdej chwili.