Rejestracja nowego konta

Połącz konto w sklepie wykorzystując istniejące konto w innym serwisie

Podaj proszę swoje dane:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany w powyższym formularzu adres e-mail i numer telefonu informacji handlowej od Administratora w tym wysyłanej za pośrednictwem urządzeń końcowych (np. komputer, serwer) oraz automatycznych systemów wywołujących. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. Mam prawo jej odwołania w każdej chwili.


Podanie danych wskazanych w formularzu jest dobrowolne, lecz konieczne dla złożenia i realizacji zamówienia. Osobie wypełniającej formularz przysługuje prawo dostępu do treści jej danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Kontri sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Jacka Kuronia 3, 15-569 Białystok, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000258273, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy 350 000 zł, NIP 9661848306, REGON 200084060, e-mail: sklep@kontri.pl zwana dalej „Administratorem”. Dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rejestracji w Sklepie (jeżeli osoba wypełniająca formularz decyduje się na założenia konta w Sklepie), zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu, w celu przeprowadzania postępowania reklamacyjnego oraz, za dodatkową zgodą, w celach marketingowych. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności.