Regulamin


Sklep internetowy Kontri.pl zastrzega sobie prawo do nie publikowania całości lub części opinii.
Wypowiedź nie może:

  1. zawierać informacji sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub obrażających uczucia religijne,
  2. zawierać danych osobowych, teleadresowych, adresów mailowych,
  3. zawierać przekierowań do innych serwisów internetowych,
  4. wprowadzać w błąd,
  5. naruszać praw autorskich, tajemnic handlowych oraz innych praw własności intelektualnej.
Opinia wysłana wielokrotnie zostanie opublikowana tylko raz.